Digitalt lärande och digitala tjänster

Period: 26.3.2021 - 31.12.2024

Innehåll: Distans- och s.k. hybridundervisning (undervisning som sker i en fysisk lärmiljö men i vilken studerande också kan delta via nätet) har blivit en etablerad form för undervisningen. Detta mycket tack vare undantagsförhållanden under pandemin och behovet av att förverkliga undervisningen helt eller delvis på distans. Distansundervisning utgör även grunden för fortbildningsverksamhet inom kontinuerligt lärande.
Den individuella studiehandledningen har även förändrats från att tidigare ha erbjudits som handledningssamtal med studiehandledare på campus så att denna handledning nu erbjuds till största delen på distans.

Inom projektet utvecklas:
- den digitala pedagogiken och digitala lärmiljöer
- undervisningsmaterial för distansundervisning
- digitala stödtjänster till studerande

Specialkunnande: Övriga projekt

Campus: Raseborg

Finansiärer: Utbildningsstiftelsen Sydväst

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Taina Sjöholm