DigiSim - (Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet)

Period: 1.1.2020 - 5.9.2023

Innehåll: DigiSimÅbo (DSÅ) strävar till att kartera, testa och ta i bruk pedagogiska
verktyg för digital simulering (t.ex. simulationsspel, ubik360˚ lärmiljöer).
Verktygen ska erbjuda studerande möjlighet att utveckla främst interaktions-,
kommunikations- samt språkliga färdigheter på distans i digitala miljöer.
Verksamheten erbjuds även yrkesverksamma i fortbildningssyfte.

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet

Projektledare: Hanna Limnell