Dialogia - akutvård på två inhemska språk

Svenska kulturfonden


Period: 1.1.2023 - 15.4.2024

Innehåll: Översättning av Dialogia-bokens texter till engelska samt produktion av ljudbok på både svenska och finska. Det digitala verket och den trespråkiga e-boken blir fritt tillgänglig för alla via Theseus.

Målsättningen är att förbättra finskspråkiga studerandens hörförståelse och uttal. Genom att översätta boken till engelska anpassas boken även så att den lämpar sig för vårdstuderande med invandrarbakgrund. Med hjälp av den engelskspråkiga boken har invandrare möjlighet att lära sig vårdtermer på svenska och finska bättre och därmed förbättra sina arbetsmöjligheter.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Svenska kulturfonden, Novia Finances Ltd, TAMK

Projektägare: Tampereen ammattikorkeakoulu

Projektledare: Gabriele Alisch

Samarbetspartners: Tampereen ammattikorkeakoulu