Den digitala bron (Asien)

Kulturfonden for Sverige och Finland


Period: 15.2.2021 - 7.2.2022

Innehåll: Projektet ska i samarbete med Fotoskolan STHLM i Stockholm vidareutveckla
digitalt utbildningsmaterial med fokus på fotografi och visuell kommunikation.
Syftet är att göra materialet mer mångsidigt och tydligt uppdelat samt att
skapa nya virtuella utbildningslösningar för att på lång sikt nå målgrupper
utanför samarbetshögskolorna i Danmark och Norge samt finskspråkiga i Finland.

Specialkunnande: Konst

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Kulturfonden för Sverige och Finland

Projektledare: Emma Westerlund

Samarbetspartners: Fotoskolan STHLM