Den digitala bron

Erasmus+


Period: 1.9.2015 - 1.9.2018

Innehåll: Den Digitala Bron är ett nordiskt kompetenscentrum specialiserat på
professionell bildbehandling och affärsmodellering inom visuell kommunikation.
Den Digitala Bron riktar sig till professionella fotografer och bildbehandlare
samt studerande. Dessutom erbjuder projektet undervisnings- och
inspirationsmaterial till lärare på fotograf- och bildbehandlingsutbildningar.

Projektet utarbetar en långsiktig och fungerande verksamhetsmodell för ett
kompetenscentrum inom visuell kommunikation. Projektet skapar en virtuell
undervisningsmiljö där såväl studeranden som professionella ytterligare kan
stärka sina tekniska och entreprenöriella kompetenser. Målgrupp för projektet
är såväl studerande som professionella inom visuell kommunikation. Samtidigt är
givetvis de aktörer som aktivt arbetar med kompetenscentret en viktig målgrupp,
dvs lärare och annan personal på utbildningarna på Novia i Jakobstad,
Fotoskolan i Stockholm och Medieskolerne i Danmark.

Fokus: Utbildning i visuell kommunikation och fotografi

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Erasmus+

Projektägare: Fotoskolan STHLM

Projektledare: Emma Westerlund

Samarbetspartners: Fotoskolan STHLM, Mediaskolerne - Media College Denmark