DeCiDe - Developing Circular Design

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF Osterbottens forbund


Period: 15.2.2022 - 29.1.2024

Innehåll: Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Projektet finansieras med anslag ur instrumentet REACT-EU som en del av Europeiska unionens åtgärder med anledning av COVID-19-pandemin.

DeCiDe (Developing Circular Design) baserar sig på tre behov;
1) I återhämtningen från pandemin är det en nyckelfråga att utveckla regionens exportindustri hållbart
2) Både kunder, kommande lagstiftning och EU-direktiv ställer krav på omställning i hela värdekedjan
3) Att se hela livscykeln i en produkt där design avser en helhet bestående av material, funktion och estetik ger metoden för regionens omställning.

Målen för projektet är att stärka företagens hållbara produktion, att stärka deras förmåga att utveckla produkter och tjänster hållbart med en helhetssyn på design som botten, samt att skapa en digital guide för detta som fritt kan användas efter projektet. projektet vill flytta fokuset i värdekedjan från avfall till design och produktutveckling för att i sin tur minska uppkomsten av avfall.

Huvudmålgrupp är de tillverkande industriföretagen i regionen och deras underleverantörer. Projektets åtgärder har tre
huvudfokus; 1) Cirkulär design, 2) Cirkulära affärsmodeller och 3) Hållbar produktutveckling. Projektet genomför minst
tre case för varje work-package. Dessa sammanförs sedan till en digital guide för cirkulär omställning i tillverkande
industri. Projektet stöder företagen som primärt mål, men hjälper också parterna att utveckla sin kompetens inom
hållbarhet och cirkulär ekonomi för att kunna erbjuda såväl utbildning, FUI-tjänster och förbättrad företagsrådgivning.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Österbottens förbund

Projektägare: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

Projektledare: Ida Britta Petrelius

Samarbetspartners: Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Centria-ammattikorkeakoulu


Hemsida