Där nöden är störst - diakoni på svenska - (Svenska församlingarna i Helsingfors)

Period: 1.1.2016 - 15.3.2019

Innehåll: Projektet kartlägger och fokuserar på "var nöden är störst" och tar sin
utgångspunkt i de svenska församlingarnas diakoniarbete. Projektet använder sig
av "Cable-metodiken" (community based learning for empowerment) som modell för
grupphandledning, för delaktighet och för att förstärka egna resurser.

Samarbetsparter:
Johannes församling
Matteus församling
Petrus församling
Yh Novia

Närmare uppgifter:
Pia Liljeroth
pia.liljeroth@novia.fi

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Åbo

Finansiärer: Johannes, Matteus och Petrus församlingar i Helsingfors

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Pia Liljeroth

Samarbetspartners: Johannes, församling, Matteus församling, Petrus församling