ChemSAR - Operational plans and procedures for maritime search and rescue in HNS incidents

Arbets och naringsministeriet Interreg Baltic Sea Region


Period: 23.3.2016 - 26.9.2019

Innehåll: Detta EU-projekts mål är att skapa enhetliga verksamhetsplaner och standard
operativa förfaranden för att rädda människoliv i olycksområden för maritima
farliga och skadliga ämnen (HNS) på ett sätt som skyddar räddningspersonal och
minimerar miljöskador.

Det finns en brist på verksamhetsplaner och standard operativa förfaranden för
sök- och räddnings (SAR) verksamhet som gäller för fall av farliga och skadliga
ämnen-incidenter enligt räddningsmyndigheterna och undersökningsrapporterna.
Det finns stora mängder av olika kemikalier som transporteras till sjöss och
risken för olyckor föreligger. Krävande sjöolyckor är nästan alltid
internationell karaktär, som betonar betydelsen av gemensamma förfaranden och
gemensam nivå av know-how.

Projektet kommer att skapa verksamhetsplaner och standardrutiner som behövs i
räddningsverksamheten av farliga och skadliga ämnen incidenter. Projektet
kommer att utveckla e-learning material för att förbättra och harmonisera nivån
av know-how för att garantera säkra räddningsoperationer och en kemisk databas
som fungerar som underlag för informationssökning i räddningsoperationer och
e-learning.

Projektresultatet kommer att ske i form av en gemensam internationell
räddningsövning till havs för att testa tillämpbarheten av projektresultaten i
praktiken. Östersjöländerna har olika nationell praxis för HNS sjöolyckor men
dessa händelser kräver gemensamma räddningsoperationer och förfaranden.

Specialkunnande: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Finansiärer: Interreg - Baltic Sea Region, Arbets- och näringsministeriet

Projektägare: Turun Yliopisto

Projektledare: Johanna Salokannel

Samarbetspartners: University of Turku, Centre for Maritime Studies, Finnish Border Guard, Novia University of Applied Sciences, City of Helsinki, Estonian Police and Border Guard Board, Swedish Coast Guard, Klaipėda university, Free and Hanseatic City of Hamburg, Central Command for Maritime Emergencies Germany


Hemsida