CCEF - Climate & Circular Economy Factory

Arbets och naringsministeriet


Period: 7.10.2021 - 15.1.2024

Innehåll: Yrkeshögskorna Haaga-Helia, Jyväskylän ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan
Novia ska med projektet Climate & Circular Economy Factory (CCEF) bygga ett
gemensamt kompetenscenter för cirkulär ekonomi. Målet är att det gemensamma
kompetenscentret ska stöda de företag som vill omforma sin affärsmodell för att
möta utmaningarna inom cirkulär ekonomi. Kompetenscentret ger företag tillgång
till utbildning i cirkulär ekonomi, studerandesamarbete och
FUI-projektverksamhet.

Specialkunnande: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Finansiärer: Arbets- och näringsministeriet

Projektägare: Haaga-Helia

Projektledare: Harry Lindell

Samarbetspartners: Jyväskylän ammattikorkeakoulu


Hemsida