BioDigi - Bioanalytiikan digitaalinen verkkoportaali (UKM)

Period: 1.3.2017 - 8.1.2020

Innehåll: BioDigi – En digital nätportal för bioanalytik
Inom BioDigiprojektet produceras en digital portal med studiemoduler som ingår
i examensutbilningen till bioanalytiker. Alla sex yrkeshögskolor som utbildar
bioanalytiker i Finland deltar i projektet. Studiemodulerna kan de delaktiga
yrkeshögskolorna använda i sin undervisning. Modulerna går på engelska så att
även internationella utbytesstuderande kan ta del av kurserna och kurserna kan
också främja utbildningsexport.
Projektet ökar samarbetet mellan högskolorna och ger studerande mer
flexibilitet i studierna.

Deltagande yrkeshögskolor
Metropolia amk
Oulun amk
Savonia amk
Turun amk
Tampereen amk
Yrkeshögskolan Novia

BioDigi hankkeessa tuotetaan digitaalinen opintoportaali sekä bioanalytiikan
tutkinto-ohjelman keskeiset opintomoduulit, joita mukana olevat
ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää omassa opetuksessaan. Hankkeen materiaali
tuotetaan englanninkielisenä, jolloin se on kansainvälisen opiskelijavaihdon
käytettävissä ja hyödyttää myös koulutusvientiä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä bioanalyytikoita kouluttavien
ammattikorkeakoulujen yhteistä koulutustarjontaa ja tähän liittyvää
yhteistyötä. Tavoite edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta sekä kehittää
joustavia opintopolkuja ja mahdollistaa opintojen nopeuttaminen. Hankkeessa
luotava digitaalinen verkkoportaali sekä englanninkieliset opintomoduulit
edistävät bioanalytiikan koulutuksen yhteneväisyyttä, koulutusvientiä,
täydennyskoulutusta sekä kansainvälistymistä.

Hankkeen rahoitus
Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus


Lisätietoja:
Novia:
Ulla Penttinen, ulla.penttinen@novia.fi
Camilla Ribacka, camilla.ribacka@novia.fi

Metropolia:
Projektipäällikkö Heidi Malava
P. 040 630 2160
etunimi.sukunimi@metropolia.fi


http://www.metropolia.fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/biodigi/

Specialkunnande: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Finansiärer: Undervisningsministeriet

Projektägare: Metropolia

Projektledare: Ulla Penttinen

Samarbetspartners: Metropolia, Savonia, Turun Amk, Oulun Amk, Tampereen Amk


Hemsida