Balsamin

Svenska kulturfonden


Period: 30.9.2021 - 10.2.2022

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: Svenska kulturfonden

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Jonna Engström-Öst