ASTP - Arctic Simulator Training Program

Novia


Period: 4.11.2015 - 9.2.2021

Innehåll: I Finlands sjöfartsstrategi påtalas avsaknaden av simulatorer som på ett
trovärdigt sätt möjliggör träning i extrema och krävande isförhållanden. Det är
en av orsakerna till att flera parter med expertis inom olika områden med
anknytning till vintersjöfart startat detta samarbetsprojekt. År 2017 träder
dessutom den internationella Polar Code i kraft, som kommer att ställa högre
krav även på utbildningssidan.

Projektet strävar till att vidareutveckla Aker Arctics is simulator, vars
prototyp finns i Aboa Mares simulatorcenter och som har utvecklats i
WINMOS-projektet, på ett sådant sätt att den kan användas t.ex. för
utbildningsändamål för handelsfartygs och isbrytares opererande i ett- och
fleråriga isförhållanden, simulatorn används också för forskningsändamål.
Projektets mål är att utveckla simulatorfunktioner, användargränssnitt,
beräkning och visualisering, skapande och utvecklande av matematiska modeller
av fartyg som används i simulatorn, modellering av driftsmiljöer (isfält,
vattendrag och hamnar) och utveckling av undervisningsmaterial för kurser.

Specialkunnande: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Finansiärer: Novia, Finnpilot, Ice advisors, Arctia Shipping, Aboa Mare Ab, Alfons Håkans Oy Ab

Projektägare: Novia

Projektledare: Mirva Salokorpi

Samarbetspartners: Aboa Mare Ab, Finnpilot, Arctia Shipping, Aker Arctic, Image Soft, Simulco, Ice Advisors, Trafikverket, Aalto yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, Alfons Håkans Oy Ab


Hemsida