(ARGh) Augmented Reality genom historiesamarbete

Aktion Osterbotten Europeiska jordbruksfonden for landsbygdsutveckling EJFLU Leader


Period: 8.3.2021 - 15.4.2024

Innehåll: KulturÖsterbotten och Novia samarbetar med Medeltidsveckan på Gotland kring synliggörandet av "osynlig" medeltid. Projektet omfattar en pilotsatsning på augmented reality (AR) i Svenska Österbotten och på Gotland. Utnyttjandet av AR möjliggör kunskapsspridning på ett nytt och inspirerande sätt, och med tekniska lösningar som lämpar sig i ett förändrat och föränderligt kulturlandskap både nu och i framtiden.

Digitala lösningar kan åskådlig- och levandegöra historien på platser med historisk betydelse, men som nu saknar museal infrastruktur. Projektet ska, parallellt med utvecklandet av digitala presentationer kring medeltida platser, också utforska hur man på bästa sätt hittar ett samspel mellan digital visualisering och guidning i kulturhistoriska miljöer.

SEKRETESSPOLICY - KorsholmAR applikationen
Uppdaterad 2023-05-02.
-
1. KorsholmAR applikationen sparar inga personliga data från användaren. Det som sparas på enheten är uppgifter om vilka objekt användaren har plockat upp.
2. Åtkomst till internet behövs när användaren första gången laddar ner data (ljudfiler och videofiler).
3. Åtkomst till kamera behövs för AR upplevelsen.
4. Åtkomst till positionering (GPS) behövs om användaren är på plats på Korsholms vallar.

Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) , Aktion Österbotten, Leader

Projektledare: Tobias Björkskog

Samarbetspartners: KulturÖsterbotten