Ängsblommor i Raseborg - Luonnonkukkien Raasepori

NTM


Period: 18.3.2021 - 10.1.2022

Innehåll: Projektet bekämpar invasiva främmande arter på flera olika lokaler i Raseborg i
samarbete med byaföreningar och andra aktörer. YH Novias praktikanter
kartlägger förekomsten av invasiva främmande arter på orten, dokumenterar
resultat av bekämpandet och producerar informationsmaterial om främmande arter.
Målsättningen är att projektet skulle bli flerårigt. Grundandet av ett nätverk
där bekämpandet av invasiva främmande arter kommer att fortsätta under de
kommande åren är också en viktig målsättning.

Specialkunnande: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Finansiärer: NTM

Projektägare: YH Novia

Projektledare: Jonna Engström-Öst