ÄlyVESI - 6AIKA: Älykäs kaupunkivesiliikenne

Europeiska regionala utvecklingsfonden ERUF


Period: 6.6.2016 - 25.10.2018

Innehåll: ÄlyVESI är ett produktutvecklings- samt innovationsprojekt mellan vattenburna
städer. Företag och universitet syftar till att tillsammans med företag inom
havs och teknologiindustrin utveckla ett koncept för en intelligent,
automatiserad färja. Konceptet resulterar i en gemensam innovationsplattform
företagen och högskolorna emellan.

Projektet kommer också att identifiera möjligheter för intelligenta urbana
vattenvägar och lösningar i allmänhet samt utveckla alternativa servicekoncept.
Syftet är att identifiera de tekniskt viktigaste och mest utmanande områdena
och att genom samarbete med näringslivet hitta olika sätt att utveckla dessa
områden och resulterar i ny kunskap, nya modeller för samarbete mellan städer,
universitet och företag, nya marina och automationslösningar och
tjänstekoncept.

Projektet utvecklar ett koncept för opererande av obemannad färja. Genom
samarbete mellan industri och universitet forskas, utvecklas och testas
lösningar för färjans energilösningar, automation, fjärrstyrning, samt
säkerhetslösningar.

Specialkunnande: Fartygssimulation

Campus: Aboa Mare Åbo

Finansiärer: 6Aika, Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) , Trafikverket, Helsingfors stad, Esbo stad

Projektägare: Novia

Projektledare: Sirpa Kannos

Samarbetspartners: Aalto yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Åbo stad


Hemsida