Allegro School of Entrepreneurship

Europeiska socialfonden ESF


Period: 1.1.2015 - 31.12.2017

Innehåll: Vad behövs för att skapa en undervisningsmiljö som präglas av
tvärvetenskaplighet, passion, teamarbete och självständiga studerande med god
förmåga att lösa problem?

Projektets syfte är att anpassa och utveckla utbildningarna i Campus Allegro så
att det bättre motsvarar de tuffa krav som ställs på dagens och framtidens
arbetsmarknad.

Målsättningarna med ”Allegro School of Entrepreneurship” är att förankra en
långsiktig satsning på entreprenörskap vid Campus Allegro, att skapa en
atmosfär där såväl personal som studerande brinner av iver, att stärka den
entreprenöriella kompetensen bland lärare och annan utbildningspersonal vid
Campus Allegro samt att göra entreprenörskap till en naturlig del av
utbildningarnas strategier, läroplaner och verksamhetskultur.

Projektet arbetar med två parallella utvecklingsprocesser samtidigt; utveckling
av kursutbud och entreprenöriella aktiviteter under namnet ”Allegro School of
Entrepreneurship” samt pedagogisk utveckling på enskilda utbildningsprogram,
kompetensutveckling och stöd för utbildningspersonal.

Fokus: utveckling av utbildning

Specialkunnande: Kultur och entreprenörskap

Campus: Allegro Jakobstad

Finansiärer: Europeiska socialfonden (ESF)

Projektägare: Yrkeshögskolan Novia

Projektledare: Sebastian Widjeskog

Samarbetspartners: Centria-ammattikorkeakoulu, Åbo Akademi, Yrkesakademin i Österbotten