Al, Robotik och Big data

Harry Schaumans stiftelse


Period: 30.8.2022 - 30.8.2022

Innehåll: Syftet med projektet är att stärka kompetensutvecklingen inom området
artificiell intelligens, robotik och Big Data som stöder utbildningen och
utvecklingen i arbetslivet. Området växer kraftigt, såväl inom industri och
handel som inom vården. Här gäller det för regionen att vara med i
utvecklingen. För Novia gäller det att inta en framskjuten position för att
kunna stöda utvecklingen genom utbildning, fortbildning och utvecklingsinsatser
för företag och den offentliga sektorn.

Tyngdpunkten ligger på forsknings- och utvecklingsverksamhet, i samarbete med
arbetslivet, för att bygga upp sådan kompetens och verksamhet som stöder både
utbildningen och regionens arbetsliv. Detta görs dels genom att ge egen
personal möjlighet att stärka sin kompetens inom området genom deltagande i
forskning, dels genom att binda externa resurspersoner till teamet genom
utnyttjande av nationella och internationella nätverk. Studerande involveras
genom företagssamarbete, praktik och lärdomsprov.

Period: 2019-2021

Specialkunnande: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Finansiärer: Aktiastiftelsen i Vasa, Handlanden Gustaf Svanljungs Donationsfond, Harry Schaumans stiftelse, Yrkeshögskolan Novia

Projektägare: Novia University of Applied Sciences

Projektledare: John Dahlbacka