AIF - Allied ICT Finland

Business Finland


Period: 9.4.2018 - 9.2.2021

Innehåll: Allied ICT Finland (AIF) är en nationell ”research to business” (R2B) allians
inom ICT sektorn. AIF verkar som ett smidigt ekonomiskt nätverk, som möjliggör
partnerskap mellan ICT forskning och företag. AIF är en allians bestående av 10
ICT forskningsinstitutioner, företagsekosystem och nationella och regionala
intressegrupper (städer, BF, osv.). Målet med AIF är att försnabba
tillämpningen av forskningsresultat och uppfinningar, så att trådlösa,
kunskaps- och dataintensiva produkter och lösningar kan kommersialiseras.

I detta projekt vill Allied ICT Finland erbjuda ett nätverk för samarbete
mellan olika institutioner och företag. Detta projekt förbättrar och försnabbar
förmågan för forskningsinstitut att kommersialisera forskningsresultaten.

Projektet utförs i tre olika nivåer:

1. Förena förmågor och praxis för att förbättra samarbeta med företag
2. Göra R2B tillgångar och dess framsteg och utveckling transparent inom
nätverket, samt
3. förkovra strategisk utveckling av verksamheter på lokal, nationell och
internationell nivå.

Yrkeshögskolan Novia är en viktig del av partnerskapet. Resultaten från
projektet kan man tillämpa på olika områden där man använder ICT-teknologi.
Sjöfarten är en storindustri där man mäter nyttan på en global skala.

Specialkunnande: Fartygssimulation

Campus: Åbo Aboa Mare

Finansiärer: Business Finland

Projektägare: University of Oulu

Projektledare: Jenny Lauronen

Samarbetspartners: University of Oulu, Oulu University of Applied Sciences, VTT, University of Jyväskylä, Tampere University of Technology, Turku University of Applied Sciences, University of Turku, Åbo Akademi University, University of Helsinki


Hemsida