AI-teknologi - -en förstudie

Harry Schaumans stiftelse


Specialkunnande: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Finansiärer: Harry Schaumans Stiftelse

Projektledare: Jonas Rak