Träff för studiehandledare, information om teknik och sjöfart

25.11.2022
Vasa Åbo Sjökapten (YH) Ingenjör (YH) Evenemang
AdobeStock 181154323 1
Datum: 25.11.2022
Plats: Teamsmöte

Campus med utbildning inom teknik och sjöfart vid Yrkeshögskolan Novia bjuder in vägledande personal till träff för att berätta om våra utbildningar. Material har vi tagit fram tillsammans med våra utbildningsledare – utgångspunkten ligger i ungdomarnas framtida val. I tillägg till information om våra utbildningar lyfter vi också upp möjligheten att avlägga enskilda kurser redan under studietiden på andra stadiet.

Inbjudan går ut till alla studiehandledare inom andra stadiet i Svenskfinland. Ingen anmälan behövs utan du ansluter bara via länken nedan: 

Tid: fredag 25 november kl. 13-14

Plats: Via Teams
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWFiMTYyYTQtZjRmMi00MzQxLWE5MzYtMzA4ZGRkZWM1MmEy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223ce24819-a9fa-494a-a579-0e1ada49f53a%22%2c%22Oid%22%3a%2293d433a9-7179-484d-8d22-db9b77582715%22%7d

Kan du inte delta kan vi sända materialet elektroniskt.

Kontaktperson, prefekt Kristian Blomqvist.

Varmt välkommen med!