Skapa lönsamhet genom hållbara innovationer och materialval

9.11.2022
Evenemang
Allegro18

Utvecklingsbolaget Concordia, Centria och Yrkeshögskolan Novia samarbetar kring cirkulär ekonomi i det gemensamma projektet DeCiDe - "Developing Cirkular Design".

Projektet arrangerar ett seminarium kring att skapa lönsamhet genom hållbara innovationer och materialval.  Seminariet är avgiftsfritt och en del av en tredelad föreläsnings- och workshopserie vars tema är hållbar produktion.

Skapa lönsamhet genom hållbara innovationer och materialval.

Hållbar produktutveckling utgör en viktig pusselbit i den cirkulära ekonomin. Vilken är motsatsen till dagens linjära ekonomi och ”slit-och-släng-samhället.” Det handlar om att skapa attraktiva produkter eller tjänster och samtidigt minska dess miljöpåverkan och maximera lönsamheten över hela livscykeln. För att det ska kunna bli verklighet behöver utformningen av produkten gå hand i hand med materialval. Metoder för hur man lagar, byter ut delar och återvinner produkten behöver även vara genomtänkta redan i designstadiet.

Innovativa lösningar och material kan också utgöra viktiga faktorer för lönsamhet och resurseffektivitet inom den tillverkande industrin.

Under denna eftermiddag kommer experter och företag dela med sig av det senaste kring storskalig 3D-printning, materialforskning och koldioxidutsläppsberäkningar av produkter.

Välkommen med!

Länk till anmälan: https://events.jakobstadsregionen.fi/event/OldOr/SV

Program

13.00   Tervetuloa! – Välkommen!- Malin Fleen, Concordia

13.10   Biopohjaisten materiaalien ja 3D-tulostuksen kehitys Centrian AMKssa. Egidija Rainosalo (FIN)

13.35   Production and life cycle assessment of recyclable mould for the composite industry. Rathish Rajan (ENG)

14.00 Kahvitauko/Kaffepaus

14.15   Företagens taltur - Yritysten puheenvuorot:

  •  Innomost – Sami Selkälä (FIN)
  •   MMICompany - Håkan Sundelin (SWE)
  •  Material Connexion Skövde – Petter Reuterholt (SWE)
  •  Normada- Johanna Vesterberg (SWE)

15.15   Utbyte av idéer om nya material och materialval

16.00   Kiitos ja hei! Tack och hej!

Evenemanget är tvåspråkigt, kostnadsfritt och öppet för alla.

 MicrosoftTeams image 15