Ledarskap och implementering av digitala tjänster inom social- och hälsovården

7.2.2024
Välbefinnande i samhället Evenemang Hållbar teknik
Academill_ Åbo Akademis bildbank
Datum: 7.2.2024
Tid: 08.00-13.00
Plats: Åbo Akademi i Vasa/ Distans

Välkommen till det tvåspråkiga seminariet ”Ledarskap och implementering av digitala tjänster inom social- och hälsovården”! Upptäck hur digitala tjänster formas och implementeras för att förbättra välfärden. Med aktuella föreläsningar och en engagerande paneldiskussion får vi ta del av insikter från ledande experter och deras olika perspektiv inom området.

Seminariet är 7.2.2024 kl.08.30-12.30. Platsen är Åbo Akademi, Strandgatan 2, med möjlighet att delat på distans. 

Deltagandet är avgiftsfritt, anmäl dig via formuläret senast 29.1: crm.abo.fi/Events/2983/Apply

Program

  • 08.30–09.00 Frukost
  • 09.00–09.15 Välkomstord, Lisbeth Fagerström, professor i vårdvetenskap och rektor vid Åbo Akademi, Vasa
  • 09.15–09.55 Etiikan näkökulma sosiaali- ja terveyspalveluiden digitalisointiin, Mari Kangasniemi, professori hoitotieteen laitos, Turun Yliopisto
  • 09.55–10.35, Digitala servicetjänster i den nordiska välfärdsmodellen – utmaningar och möjligheter vid implementering, Bengt Andersson, projektledare välfärdsteknologi, Nordens välfärdscenter
  • 10.35–11.00 Paus
  • 11.00–11.20 Improved Access to Welfare Services by Digital Solutions, Malin Andtfolk, universitetslektor i vårdvetenskap, Åbo Akademi, Tomi Niemi, tutkijatohtori, Sosiaali- ja terveyshallintotiede, Vaasan yliopisto
  • 11.20–12.00, Beteendedesign för digitala transformationer inom vårdsektorn, Helena Post Mårtensson, omställningsledare
  • 12.00–12.30, Kvalitet i utvecklingen av digitala tjänster inom social- och hälsovården/Laatu osana digitaalisten palveluiden kehittämistä sosiaali- ja terveysalalla, paneldiskussion/paneelikeskustelu, Ann-Sofie Silvennoinen, Bengt Andersson, Helena Post Mårtensson, Lisbeth Fagerström, Mari Kangasniemi
  • 12.30 Avslutningsord

Se hela programmet i pdf. 

Seminariet arrangeras i samarbete mellan projekten “Improved Access to Welfare Services by digital Solutions” och “Professional Digital Leadership”.