Kurs: Framgångsrikt ledarskap i serviceorgansiationer

25.4.2024
Evenemang Hållbara samhällen och företag Fortbildning
Ledarskap KompBoost someinlagg
Datum: 25.4.2024
Tid: 16.00-17.30
Plats: Online

Är du i ledarställning inom turism- och restaurangbranschen och intresserad av att utveckla ditt ledarskap och att stärka ditt arbetsgivarvarumärke? Kursen ” Framgångsrikt ledarskap i serviceorganisationer – en kurs för dig som är i ledarställning” erbjuder dig viktig kunskap om hur du är en bra ledare med fokus på ledarskap under osäkra förhållanden. Världen förändras i snabb takt och företagsverksamheten måste ändra med den, för det behövs en bra ledare som kan navigera nya och osäkra förhållanden på bästa möjliga sätt.

Under kursens gång reflekteras det kring Tookigt ledarskap (läs mera om konceptet) och verktyg tillgängliga för ledare under osäkra förhållanden. Dessutom utforskas även employer branding (arbetsgivarvarumärke) och vi diskuterar konkreta tips och idéer hur företag kan rekrytera de bästa arbetstagarna, skapa en stark företagskultur och bibehålla sina arbetstagare!

Kursen består av tre onlinetillfällen som ordnas kl. 16.00-17.30 den 25.4, 9.5 och 16.5. Kursen undervisas av Maria Engberg, lektor vid Novia.

Mera information samt anmälan: https://fortbildning.novia.fi/kurser/visa/1394 

Inom projektet KompetensBoost jobbar svenskspråkiga partners inom fria bildningen, andra stadiet och högskoleväsendet tillsammans med arbetslivet för att utveckla kortkurser för kompetensutveckling i turism- och restaurangbranschen. Projektet finansieras av SKOLS –Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Jotpa) och kurserna som ordnas inom projektet är kostnadsfria. SKOLS önskar främja kompetensutvecklingen hos befolkningen i arbetsför ålder och tillgången på kompetent arbetskraft.