Framtidens företag - från koldioxidavtryck till artificiell intelligens

20.9.2023
Hållbar teknik Evenemang
MYRSKY evenemang i Vasa 20.9. 2
Datum: 20.9.2023
Tid: 09.30-15.30
Plats: Bocks, Vasa

Projektet Myrsky vid Yrkeshögskolan Novia arrangerar en dag på temat framtidens företag. Förmiddagen fokuserar på hur företagen kan påverka sitt koldioxidavtryck och eftermiddagen på hur man kan nyttja artificiell intelligens. Programmet är kostnadsfritt, men den som endast deltar halva dagen betalar för sin egen lunch. 

Under lunchen besöks evenemanget av Tor Stendhal från Freyr Battery som berättar det senaste om utvecklingen av batteriområdet i Vasa.

Länk till anmälan.

Dagens program

Förmiddag 9:30-11:30 - Tema: Koldioxidavtryck

Presentatörer: 

  • Asseri Laitinen, VAMK
  • Sanna-Mari Kaakinen, ABB Smart Power
  • Daniel Asplund, Ekeri Oy

Lunch med Tor Stendhal, FREYR Battery

Eftermiddag 13:00-15:30 - Tema: Artificiell Intelligens (AI)

Presentatörer:

  • Rauno Saarnio XR Presence
  • Jussi Mankki, XR Precense
  • Tobias Björkskog, Korsholm AR app & Novia

Lunch på egen bekostnad (för de som deltar endast halv dag) kl. 11:30-13:00

Evenemanget äger rum på Gerbyvägen 16 i Bock's i Lato-rummet. Evenemanget börjar kl. 9.30 och slutar kl. 15.30.

Evenemanget arrangeras av projektet Myrsky vid Novia och VAMK. Projektet finansieras av anslagen från REACT-EU-instrumentet som en del av unionens åtgärder som vidtagits med anledning av covid-19-pandemin.

För mer information kontakta

Yrkeshögskolan Novia, projektledare Kenneth Nordell, Kenneth.nordell@novia.fi