ChatGPT - Träff på Kimitoön

28.9.2023
Hållbara samhällen och företag Evenemang
förklarande händer dator
Datum: 28.9.2023
Tid: 18.00-19.30
Plats: Villa Lande, Engelsbyvägen 8, Kimito

Yrkeshögskolan Novia ordnar tillsammans med Kimitoöns kommun ett  tillfälle om ChatGPT.

Rolf Gammals, lektor i företagsekonomi vid Novia, deltar. Tillfället är interaktivt och deltagarna får gärna prova på själva, ta med en dator eller tablett. 

Program och anmälan

Programmet uppdateras inom kort! 


Tillfället arrangeras av Projektet Myrsky vid Yrkeshögskolan Novia. Projektet finansieras av anslagen från REACT-EU-instrumentet som en del av unionens åtgärder som vidtagits med anledning av covid-19-pandemin