Boosta din arbetsförmåga!

22.11.2023
Evenemang
Novia alumnevenemang
Datum: 22.11.2023
Tid: 15.30-16.30
Plats: Online

Din arbetsförmåga skapas av god hälsa och ett fungerande privatliv som är i balans med jobbet. Ett betydelsefullt jobb, goda ergonomiska ramar och en upplevelse av kontroll över arbetet samt möjligheten till delaktighet och gott chefsarbete gör att vi trivs på jobbet. Människan är framför allt en helhet och därför påverkas vårt välbefinnande i arbetet också av andras välbefinnande. Om du på fritiden inte återhämtar dig från arbetet eller grubblar mycket över personliga saker, kan bekymren och tröttheten följa med till arbetsplatsen och påverka det egna och till och med hela arbetsgemenskapens välbefinnande.

Maria Slotte jobbar som HR-specialist inom Yrkeshögskolan Novia och berättar om vad ledning av välbefinnande i arbetet innebär och hur kan du påverka din arbetsförmåga. Maria ger också praktiska tips i temat.

 


Anmälan senast 20.11.2023

Välkommen!