Medelinsamling
Stöd framtidens kunnande!

 

Vi vill garantera högklassig svenskspråkig undervisning i Finland även i framtiden. Genom detta vill vi säkerställa service på svenska, ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett rikt kulturliv i våra regioner. De insamlade medlen används för att stöda undervisningen vid Novia. Alla donationer – såväl stora som små – är värdefulla för oss. 

 

mico a
Så här donerar du

Du kan donera genom att fylla i den elektroniska blanketten.

 

mico c
Varför donera

Genom medelinsamlingskampanjen kan vi göra framtidssatsningar för våra utbildningar!

 

personer2

DONATORER

Yrkeshögskolan Novia tackar varmt alla som deltar i kampanjen!

mico b
Om novia

Läs mera på webbisidan www.novia.fi om vår verksamhet.


hogklassig hogskola novia

En högklassig regional högskola 

Yrkeshögskolan Novias verksamhetsområde finns längs den finlandssvenska kusten. Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland med verksamhet i Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad.

Med sina 4000 studerande och en personalstyrka som består av ca 280 personer är högskolan den största svenskspråkiga yrkeshögskolan i Finland.

Högklassiga och moderna utbildningar ger studerande en bra plattform för sina framtida yrkeskarriärer.

Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning och fortbildning för våra examensstuderande. Vi bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivets behov och lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.
 

Yrkeshögskolan Novia grundades 2008. Yrkeshögskolan har under årens lopp haft många namn som avspeglat utvecklingen inom utbildningssektorn på svenska i Finland.

 

 

historik novia medelinsamling 2
DONATIONSÄNDAMÅL

Yrkeshögskolorna har en viktig roll och lång historia i att stöda de regioner där vi verkar med kunnig arbetskraft. Novia bidrar till tillgång på kompetent personal och bidrar till välstånd och välmående.

Onlinedonationer är möjliga för donationer mellan 1 och 9 999.99 euro.

 

 

Donera