Henrik Hasselberg, Tradenom (YH), informationsbehandling

"Under min studietid i Novia deltog jag i många olika programvaruutvecklingsprojekt där vi precis som i arbetslivet jobbade i grupp och utvecklade en mjukvaruprodukt åt en extern kund."

Tradenom (YH) Alumnberättelse
henrik hasselberg bild

Berätta kort om ditt yrke, vägen dit och vad som påverkat ditt yrkesval

Efter min examen fortsatte jag mina studier vid Åbo Akademi där jag även jobbade som kursassistent och praktikant. Våren 2021 blev jag utexaminerad ekonomiemagister med informationssystem som huvudämne. Nu har jag sedan november 2022 jobbat som Teknologikonsult Trainee i företaget Deloitte. Teknologikonsultering var något som jag hade varit fascinerad av i flera år p.g.a. att arbetet kombinerar kraftigt teknologi och kommunikation. Det är viktigt för mig att jag får jobba med frågor kring teknologi men även utnyttja min starka kommunikationsförmåga.

Vad är det bästa med ditt yrke

Det bästa med mitt yrke är mångsidiga arbetsuppgifter. Som teknologikonsult jobbar man både självständigt och i grupp med frågor kring teknologi och digital affärsverksamhet. Jobbet är utmanande och man utvecklar bland annat sin problemlösningsförmåga, sociala kompetens och förmåga att uppfatta helheter.

Hur har dina studier påverkat dig i ditt val av yrke och vägen dit? / Känner du att du har haft nytta av din utbildning i ditt yrkesliv?

Mina studier i Novia gav en väldigt bra bas för vidare magisterstudier och mitt nuvarande yrke. Under min studietid i Novia deltog jag i många olika programvaruutvecklingsprojekt där vi precis som i arbetslivet jobbade i grupp och utvecklade en mjukvaruprodukt åt en extern kund. Utbildningen var relativt projektbaserad men innehöll även mer traditionella kurser med föreläsningar och hemuppgifter. Som helhet, var utbildningen mångsidig, praktisk och lärorik. Jag lärde mig många nyttiga aspekter inom teknologi och digital affärsverksamhet men utvecklade även min sociala förmåga och förmåga att jobba i ett team.

Vad saknar du mest från studietiden?

Jag saknar mest studiegemenskapen och personer man umgicks med som man inte längre har kontakt med. Några kompisar från min studietid i Novia har dock stannat kvar i livet.

Vilka är dina framtidsplaner? Hur ser din framtid ut? 

Min Trainee period tar nu slut i Deloitte i mars 2023. Jag har trivts väldigt bra och min plan är nu att fortsätta jobba i företaget inom teknologikonsultering. Samhällets digitalisering har ställt nya krav på företag och jag anser därför att möjligheterna och framtidsutsikterna som teknologikonsult är goda.