”Alla med” ska stärka samhörigheten och vi-känslan bland studerande vid Novia

20.2.2023
Novia Nyhet
tre glada personer

Yrkeshögskolan Novia satsar på studerandes välmående och vill med det nya konceptet ”Alla med!” skapa samhörighet och stärka studerandegemenskapen. 

” Här får alla vara med i gruppgemenskapen, skapa samhörighet och stöda sina medstuderanden i studierna och på fritiden. När det uppstår problem funderar vi tillsammans på lösningar, ingen förväntas lösa problem på egen hand. Vi jobbar för att alla ska trivas bättre på högskolan,” säger projektledare Dana Björkström-Jung 

Konceptet går ut på att studerande träffas regelbundet under det första studieåret och genomför gemensamma aktiviteter med sin studerandegrupp. I gruppträffarna deltar även personal från Novia, vilket skapar en ny kanal för dialog mellan studerande och högskolan.    

Noviastuderande Prince Tshibangu, Josefin Sjöstrand och Anna Knutar deltar i den första Alla med-gruppen vid Novia. Prince vill jobba för att öka trivseln i studierna och Anna hoppas på att ordna studiecirklar och evenemang så som bio- och spelkvällar. I videon får du höra deras tankar om varför de vill vara med i den här satsningen.  

” Alla med! -satsningen är utformat som en kurs på tre studiepoäng. Deltagarna ges möjlighet att utveckla värdefulla arbetslivskompetenser såsom självledarskap, ledarskap och relationskompetenser. Deltagarna får kunskap om gruppdynamik, problemlösning, kommunikation och får dessutom möjlighet att skapa nya nätverk och kontakter över utbildningsgränser.”  

Konceptet “Alla med!” testas i några utbildningar och planen är att utöka konceptet de följande åren till att omfatta flera grupper på Novias alla campus. 

Mera information om Alla med!” publiceras under våren på Novias intranät.  

Alla med! Är en av satsningarna på studerandes välmående som utförs av Yrkeshögskolan Novia. Under de senaste åren har ett mångprofessionellt välmående team skapats vid högskolan och teamet utför olika typer av välmåendeinsatser. Alla med! -konceptet understöds med medel av Undervisnings- och kulturministeriet samt Svenska folkskolans vänner.  

För mera information kontakta