Josefin Stolpe, Industrial Management and Engineering

Why did you start your Master degree studies?

josefin stolpe- For a while I’ve had this feeling that I wanted to grow and evolve, career-wise. I’d seen ads about this education and when not only one, but two, friends told me they’d attended the education and also warmly recommended it I knew that I should do it too! What I hope to achieve is to gain new insights, learn useful tools and to feel that I’ve taken a (big) step in the right direction. After the first course I now am sure that this was he right decision for me!

In Swedish:

- Jag hade haft en känsla ett tag av att vilka utvecklas karriärmässigt. Jag hade sett annonser om den här utbildningen men då inte bara en utan till och med två bekanta deltagit i den och varmt rekommenderat den så stod valet klart, det här ska jag också göra! Det jag hoppas kunna uppnå är att komma till nya insikter, få användbara verktyg och att känna att jag tar ett (stort) steg i rätt riktning. Efter utbildningens första kurs är jag säker på att det här var rätt beslut för mig!