Curricula 2018–

Degree Programme in social- and healthcare, Åbo (Master) (90 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Master of Health Care / Master of Social Services
Qualification title: Master of Health Care / Master of Social Services
Duration of studies: 2-3 years
Study type: Part-timePart-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
FYr

Advanced professional studies

55 cr
SHV14HL15    15 cr
SHV18HL01

Leadership and collaboration of coworkersThe student:
- is able to account for an ethical leadership and knows how to analyze, critically evaluate and develop her/his personal leadership
- has the ability to analyze, apply and combine modern theories of leadership - health promoting, transformative, resource strengthening, positive and shared leadership - within a sustainable transformational leadership
-is able to recognize a well-functioning and healthy community and has the ability to analyze, apply and plan methods for development of responsible leadership and a collaborative working environment
-has the ability to relate to and function according to gender and generational awareness in leadership
1
5    5 cr
SHV18HL02

Social and health economics, law and budgetingThe student:
- knows how to describe and evaluate basic concepts within health economics and health care financial management, such as efficiency, productivity and financial thinking from varying perspectives
- is able to describe the main idea of budgeting and budget tracking
- has the ability to explain the relation between activities and budgeting
- is able to evaluate the activity according to current legislation and government documents which lie at the basis of social and health care
- has the ability to critically analyze issues concerning work contracts and labour standards
5    5 cr
SHV18HL03

Quality development and innovationsThe student:
- is able to evaluate different models of quality work within the welfare sector and knows how to handle and develope quality work
- can critically examine the benefit and challenges that digitalization poses, ecpecially in regards to ethical issues, now and in the future
- is able to empower and guide individuals to use health welfare services in digital environment
- knows the theories of change management and work security and is able to apply them to service development in welfare work
- identifies and describes examples of social innovations and entrepreneurship in welfare work and is able to analyze the role of entrepreneurship in change management based on theories of social innovations
5    5 cr
SHV16UL1510   25 cr
SHV16UL01

Organisational theory and strategic leadershipThe student:
- knows how to identify, explain and combine different leadership and development strategies in order to creatively and efficiently manage change processes in social and health care
- is able to analyze, evaluate and work for an ethically sustainable change and development in social and health care
1
5    5 cr
SHV16UL02

Welfare policy and societal impactStuderande:
- är väl förtrogen med välfärdspolitikens innehåll, särdrag och framtidsutsikter
- kan analysera omvärldens och samhällsutvecklingens nationella och internationella trender
- kan bidra till vidareutveckling av klientens/patientens/brukarens delaktighet och medverkan i vård och omsorg
- kan påverka utvecklingen av det egna verksamhetsområdet i kontakten med omgivningen och med politiska beslutsfattare
1
5    5 cr
SHV17UL03

Economical analysis and assessmentStuderande:
- förstår social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhällsekonomin och organisationens verksamhet
- har fördjupade insikter i lagstiftningen beträffande social- och hälsovården
- behärskar frågor rörande kollektivavtal, arbetarskydd och jämställdhet i arbetslivet
- har utökade insikter i planering, budgetering, redovisning och konkurrensutsättning inom offentlig och privat social- och hälsovård
5    5 cr
SHV16UL04

Human Resource ManagementStuderande:
- är förtrogen med personalresursarbetets teori och praktik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
- kan leda och befrämja mångfald på arbetsplatsen samt har förmåga att värdera och utveckla en inkluderande organisationskultur
- kan organisera verksamheten mot en kontinuerlig kompetensutveckling
- kan arbeta för en hållbar arbetssamfundsutveckling
- kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i arbetet
 5   5 cr
SHV16UL05

Quality management and evaluationThe student is able to:
- define structure, service and outcome quality and meaning of quality assurance from the different perspectives
- identify and apply prevailing quality assessment methods and quality standards within social and health care
- describe the most central quality management systems within social- and health care
- integrate quality assurance and quality improvement to her/his professional duties
- plan and implement evaluation of ones work field/activity/operation
 5   5 cr
SHV16FU510   15 cr
SHV16FU01

Advancement of knowledge and operations managementThe student:
- is familiar with and is able to analyze knowledge development within the area of social and/or health care from a scientific theoretical perspective
- is able to evaluate and critically assess the results of research and development within one’s own field of competence
5    5 cr
SHV16FU02

Research methodsThe student:
- has gained advanced theoretical and practical knowledge of qualitative and quantitative research and development processes and methods.
- understands the significance of and adopts an evidence-based and ethical approach to research and development work.
2
 10   10 cr

OPTIONAL STUDIES

5 cr
UL10VF 5   5 cr
EXA

Degree thesis

30 cr
SHV16EX1020   30 cr


« Back to degree programmes