Curricula 2018–

Degree Programme in social- and healthcare, Vasa (Master) (90 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Master of Health Care / Master of Social Services
Qualification title: Master of Health Care (nursing)/ Master of Social Services
Duration of studies: 2-3 years
Study type: Part-timePart-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
FYr

Advanced Professional Studies

55 cr
SHV14HL15    15 cr
SHV18HL01

Leadership and collaboration of coworkersThe student:
- is able to account for an ethical leadership and knows how to analyze, critically evaluate and develop her/his personal leadership
- has the ability to analyze, apply and combine modern theories of leadership - health promoting, transformative, resource strengthening, positive and shared leadership - within a sustainable transformational leadership
-is able to recognize a well-functioning and healthy community and has the ability to analyze, apply and plan methods for development of responsible leadership and a collaborative working environment
-has the ability to relate to and function according to gender and generational awareness in leadership
1
5    5 cr
SHV18HL02

Social and health economics, law and budgetingThe student:
- knows how to describe and evaluate basic concepts within health economics and health care financial management, such as efficiency, productivity and financial thinking from varying perspectives
- is able to describe the main idea of budgeting and budget tracking
- has the ability to explain the relation between activities and budgeting
- is able to evaluate the activity according to current legislation and government documents which lie at the basis of social and health care
- has the ability to critically analyze issues concerning work contracts and labour standards
5    5 cr
SHV18HL03

Quality development and innovationsThe student:
- is able to evaluate different models of quality work within the welfare sector and knows how to handle and develope quality work
- can critically examine the benefit and challenges that digitalization poses, ecpecially in regards to ethical issues, now and in the future
- is able to empower and guide individuals to use health welfare services in digital environment
- knows the theories of change management and work security and is able to apply them to service development in welfare work
- identifies and describes examples of social innovations and entrepreneurship in welfare work and is able to analyze the role of entrepreneurship in change management based on theories of social innovations
5    5 cr
SHV16FU105   15 cr
SHV16FU01

Advancement of knowledge and operations managementThe student:
- is familiar with and is able to analyze knowledge development within the area of social and/or health care from a scientific theoretical perspective
- is able to evaluate and critically assess the results of research and development within one’s own field of competence
5    5 cr
SHV16FU02

Research methodsThe student:
- has gained advanced theoretical and practical knowledge of qualitative and quantitative research and development processes and methods.
- understands the significance of and adopts an evidence-based and ethical approach to research and development work.
1
55   10 cr

525   30 cr

ADVANCED SKILLS

30 cr
SHV16UL520   25 cr
SHV16UL01

Organisational theory and strategic leadershipThe student:
- knows how to identify, explain and combine different leadership and development strategies in order to creatively and efficiently manage change processes in social and health care
- is able to analyze, evaluate and work for an ethically sustainable change and development in social and health care
1
5    5 cr
SHV16UL02

Welfare policy and societal impactStuderande:
- är väl förtrogen med välfärdspolitikens innehåll, särdrag och framtidsutsikter
- kan analysera omvärldens och samhällsutvecklingens nationella och internationella trender
- kan bidra till vidareutveckling av klientens/patientens/brukarens delaktighet och medverkan i vård och omsorg
- kan påverka utvecklingen av det egna verksamhetsområdet i kontakten med omgivningen och med politiska beslutsfattare
1
 5   5 cr
SHV17UL03

Economical analysis and assessmentStuderande:
- förstår social- och hälsovårdens ekonomi som en del av samhällsekonomin och organisationens verksamhet
- har fördjupade insikter i lagstiftningen beträffande social- och hälsovården
- behärskar frågor rörande kollektivavtal, arbetarskydd och jämställdhet i arbetslivet
- har utökade insikter i planering, budgetering, redovisning och konkurrensutsättning inom offentlig och privat social- och hälsovård
 5   5 cr
SHV16UL04

Human Resource ManagementStuderande:
- är förtrogen med personalresursarbetets teori och praktik ur ett tvärvetenskapligt perspektiv
- kan leda och befrämja mångfald på arbetsplatsen samt har förmåga att värdera och utveckla en inkluderande organisationskultur
- kan organisera verksamheten mot en kontinuerlig kompetensutveckling
- kan arbeta för en hållbar arbetssamfundsutveckling
- kan tillämpa ett etiskt förhållningssätt i arbetet
 5   5 cr
SHV16UL05

Quality management and evaluationThe student is able to:
- define structure, service and outcome quality and meaning of quality assurance from the different perspectives
- identify and apply prevailing quality assessment methods and quality standards within social and health care
- describe the most central quality management systems within social- and health care
- integrate quality assurance and quality improvement to her/his professional duties
- plan and implement evaluation of ones work field/activity/operation
 5   5 cr
SHV14AK525   30 cr
SHV18AK01

The professional paradigm of a Nurse practionerThe student:
- is able to develop the advanced professional paradigm of the nurse practioner
- is able to apply models for reflection which display the complex and comprehensive needs among patients, relatives and people in their surroundings, in order to practice her/his capacity for critical analysis and assessment
1
5    5 cr
SHV14AK02

Anatomy and pathophysiologyThe student:
- is able to immerse her/his knowledge in anatomy and pathophysiology, and connect the knowledge to clinical nursing context
1
 5   5 cr
SHV14AK03

Clinical judgment and careThe student:
- is able to carry out, as well as critically assess and analyze, a structured, health-centered patient analysis
- is able to critically analyze and assess advanced communication techniques with patients / clients and co-workers
- commands the key skills needed for diagnosis and clinical decisions
- is able to apply decision models to make differential diagnoses and provide the consequent evidence-based nursing care
- is able to critically analyze and assess the nursing care
- is able to take responsibility for the patient’s health condition
 10   10 cr
SHV14AK04

Clinical Pharmacologythe student:
- is able to describe pharmacodynamical and pharmacokinetical principles, as well as the general mechanisms of action of medicaments on a molecular and cellular level
- is able to describe and draw conclusions from individual variations, mechanisms of action and side effects of medical substances
- is able to describe mechanisms of action on a molecular level, and describe the effects, area of use and side effects of various medicinal groups
- is able to relate pharmacological mechanisms of action to the treatment of pathological conditions
- is able to assess the possible advantages and risks with the use of multiple medications (polypharmacy)
- is able to identify health problems that have been caused by side effects of or the joint action of medical substances
- is able to use different pedagogical theories when instructing patients who have been prescribed medication
 5   5 cr
SHV18AK05

Advanced clinical nursing careThe student:
- is able to supervise the health and illness conditions through adequate anamnesis, status evaluation and treatment
- is able to inform and instruct patients / clients.
- is able to create and maintain effective relations with patients / clients and colleagues.
- is able to describe the advanced professional role of the clinical nurse.
 5   5 cr
SHV16BA515   20 cr
SHV16BA01

Continuous quality improvement in the clinical laboratoryThe student:
- is able to evaluate and develop clinical laboratory work by using national and international quality guidelines, standards and evidence based knowledge
5    5 cr
SHV16BA02

New methods in the clinical laboratoryThe student:
- anticipates the development of new laboratory methods in the chosen area of clinical laboratory expertise and applies acquired knowledge in multiprofessional teams
- is able to plan, execute and evaluate the implementation and development of clinical laboratory methods
 5   5 cr
SHV16BA03

Expertise in clinical laboratory workThe student:
- acts as an expert in his/her chosen area of clinical laboratory expertise and participates in the multiprofessional competence development of the work community
- anticipates future challenges in his/her chosen area of clinical laboratory expertise and applies the acquired knowledge in developing laboratory work in multiprofessional teams
 10   10 cr
SHV16RS515   20 cr
SHV16RS01

Developing quality management and safety cultureThe student:
- is able to critically evaluate and present safety culture in clinical radiography
- is able to manage it safety culture in clinical radiography
- is ethical and cost-effective in clinical radiography
- has quality management models and theories in clinical radiography
- is familiar with concepts and principles of safety culture in clinical radiography
- is able to use the most general evaluation methods in clinical radiography
5    5 cr
SHV16RS02

Developing patient care and safetyThe student:
- is able to assess and develop patient centered and safe radiography and radiotherapy
- manages principles of patient centered care and customer oriented services
- manages health care information systems and developing work flows
- manages evidence-based patient centered guidance and counselling
- ia able to inform the patient and health care staff about safety, risks and radiation protection
- is able to evaluate and develope clinical skills in patient care (e.g. alternative points of view e.g. safe use of contrast and enhancement agents and medication, pain management, emergency care)
 5   5 cr
SHV16RS03

Developing radiographic imaging, treatments and procedures in clinical radiographyThe student:
- is able to develop optimization process of patient dose and image quality in clinical radiography
- is familiar with the principles of justification and optimisation of examinations/treatments by their indications, procedures and image quality
- is familiar with international, national and organisation specific best practices
- is able to evaluate and develope factors associated to image quality and patient dose
- is able to develope expertice in dose optimisation
 10   10 cr
EXA

Degree thesis

30 cr
SHV16EX  30  30 cr

OPTIONAL STUDIES

5 cr
 5   5 cr

OPTIONAL STUDIES

10 cr
 10   10 cr

cr


« Back to degree programmes