Curricula 2016–

D = full-time studies
F = part-time studies

Degree Programme in Business Administration (210 cr)

English translation, degree programme conducted in swedish.
Degree: Bachelor of Business Administration
Qualification title: Bachelor of Business Administration
Duration of studies: 3,5 years
Study type: Full-timeFull-time
CodeNameCr/year/total
Realization plans
12345Total
Gru

Core Studies

51 cr
YH10IN013    3 cr
FEV13KO9123  24 cr
FEV15SV01

Swedish- kan kommunicera både muntligt och skriftlig på ett strukturerat och språkligt välfungerande sätt, i enlighet med arbetslivets och samhällslivets krav
- känner till arbetsprocessen för vetenskapligt skrivande och kan använda referenssystem
- är medveten om olika vägar att söka information och kan rapportera enligt reglerna för standarduppställning
-Kan uppgöra olika dokument som behövs inom affärskorrespondensen
2
3    3 cr
FEV13KO01

Företagskommunikation-förstår kommunikationens betydelse som framgångsfaktor för företaget
-kan delta i och bidra till företagets externa och interna kommunikation
-känner till olika medel för framgångsrik kommunikation
1
 3   3 cr
FEV15FI01

Finnish-kan uttrycka sig muntligt och skriftligt i arbetslivssituationer på ett yrkesmässigt sätt inbegripande förmåga att bemöta kunder och samarbetspartners
-behärskar den centrala terminologin inom sin bransch och kan tillgodogöra sig facklitteratur i sina studier, i sitt blivande yrke och för sin yrkesmässiga utveckling
-skall uppvisa sådana kunskaper i finska som enligt lagen (424/2003) krävs av offentligt anställda. Detta innebär att studerande bör visa nöjaktig (vitsordet 1, 2 eller 3) eller god (vitsordet 4 eller 5) förmåga att använda finska i tal och skrift. Muntlig och skriftlig förmåga bedöms skilt
1
3    3 cr
FEV13KO02

Liike-elämän suomi-behärskar muntlig och skriftlig affärskommunikation
- kan tillgodogöra sig facktexter och –terminologi på finska
- är bekant med den finska företagsvärlden och -kulturen
1
 3   3 cr
YH10EN01

English-kan på ett professionellt sätt kommunicera muntligt och skriftligt i de situationer som uppkommer i yrkeslivet
-har kännedom om central terminologi inom sitt eget område och kan tillgodogöra sig det huvudsakliga innehållet i facklitteratur i sin bransch
-förhåller sig positivt till att utveckla sina receptiva och produktiva språkkunskaper och känner de relevanta verktygen därtill
-är medveten om kulturella skillnader i internationella sammanhang
1
3    3 cr
FEV13KO03

Business English- tillgodogör sig ett ordförråd och kunskaper som behövs för framgångsrik kommunikation i affärsvärlden såväl i tal som i skrift
- utvecklar de yrkesinriktade språkkunskaperna och inser deras betydelse för effektiv kommunikation
2
 3   3 cr

Elective language-inser vikten av kunskaper i språk och kultur för effektiv kommunikation inom affärsvärlden
-behärskar minst ett främmande språk förutom engelska så att han/hon kan kommunicera både muntligt och skriftligt på språket i olika vardagliga arbetslivssituationer
-kan samarbeta med personer från andra kulturer och förstår kulturskillnader
 33  6 cr
FEV13MA333  9 cr
FEV13MA01

Matemathics and BusinessStudents
-can apply to the different mathematical methods needed in business life, for example percentage calculation, index numbers, purchasing power and inflation, foreign currencies and interest calculations.

Kompetens- och bedömningsmatris
1
3    3 cr
FEV13MA02

Financial MatemathicsStudents
-can compute compound interest
-understand and can solve problems about periodic payments
-can do investment calculations

Kärnkompetenser
1
 3   3 cr
FEV13MA03

StatisticsStudents
-have a good command of statistical terminology and methods
-can use statistical data processing, especially Excel
1
  3  3 cr
FEV13IT9    9 cr
FEV13IT01

Office Tool ProgrammesStudents
-can use information systems, e-mails and the web in an efficient way
-know the most used office systems in business life
-can use word processing, calculation and presentation
-know different aspects of data security
-are acquainted with databases

Kärnkompetenser
1
6    6 cr
FEV13IT02

Photo Editing and PublishingStudents
-know the basics of photo editing
-can produce material for digital publications
-know the social media as work tools
-know how to create simple web pages

Kärnkompetenser
1
3    3 cr
3    3 cr
  3  3 cr
Yrk

Professional Studies

105 cr
6    6 cr
FEV13JU63   9 cr
FEV13JU01

Basics of Commercial LawStudents
-are familiar with the legal system in Finland
-know the legislation about contracts, obligations and sales of goods
-can solve elementary legal matters in the fields mentioned above

Kärnkompetenser
1
6    6 cr
FEV13JU02

Labour Legislation and Payroll AdministrationStudents
-have a basic knowledge of labour laws
-can make contracts of employment
-know working hours legislation Act and the Holiday Act
-know the legislation and are able to conduct tasks related to payroll administration
1
 3   3 cr
FEV13EF93   12 cr
FEV13EF01

Basics of Financial AccountingStudents
-understand the basic principles related to financial accounting
-can do book-keeping and close the books
-understand the basics of value added taxation and can do periodic returns
-can take care of the book-keeping in a company
-are able to interpret the financial statements of a smaller company

Kärnkompetenser
1
6    6 cr
FEV13EF02

Basics of Management AccountingStudents
-have a good command of the central theory in management accounting
-understand the principles of profitability
-can make calculations and budgets as support for economic decision-makings

Kärnkompetenser
1
3    3 cr
FEV13EF03

Basics of FinanceStudents
-know the activities of financial and stock markets as well as the most important financing instruments
-can prepare capital budgets and financing budgets
-are familiar with risk management and its importance
1
 3   3 cr
FEV13MF96   15 cr
FEV13MF01

Basics of MarketingStudents
-have basic knowledge of marketing in the consumer and industrial market
-know consumer behavior and processes of buying
-can plan and implement the marketing of an organization and understand the importance of different medias in the marketing process

Kärnkompetenser
1
6    6 cr
FEV13MF02

Salesmanship and Customer ServiceStudents
-understand the importance of customer service for a successful organization
-are familiar with the selling process and can use different methods to achieve the goals
-can argue and negotiate
-understand the importance of social competence when selling

Kärnkompetenser
1
3    3 cr
FEV13MF03

Customer Relations and ProfitabilityStudents
-understand the importance of customer relation management
-can determine the profitability of a customer
-can frame strategies, sales forecasts and calculations needed in marketing
1
 3   3 cr
FEV13MF04

Marketing LawsStudents
-know the legislation about consumer rights and obligations
-know what legislation companies have to obey when marketing
-understand the importance of legislation of unfair competition and intangible property rights
-know the meaning of product liability
1
 3   3 cr
  6  6 cr
3    3 cr
 3   3 cr
  3  3 cr
  3  3 cr

Profile Studies

45 cr
FEV13EF04 105  15 cr
FEV13EF05

Financial Accounting in Different Forms of OrganizationsStudents
-know different types of organizations and see similarities and differences in accounting
-can plan and realize book-closing for private businesses, partnership companies , limited companies, cooperations, associations and foundations
-can do certain transactions concerning for example bond issues, dividends, liquidation and management
-know the financial effects of changing business form
 5   5 cr
FEV13EF06

Advanced Financial AccountingStudents
-understand the principles of valuation of liquid assets
-can calculate and book the depreciations, both planned and excessive
-have a good command of special aspects of accounting, such as reserves, appreciations and different forms of finance
-have advanced knowledge of value added taxation
 5   5 cr
FEV13EF07

Corporate Taxation and Result PlanningStudents
-deepen their knowledge of company taxation and taxation in different company forms
-can plan and do financial statements for different kinds of companies with regard to current rules of taxation
1
  5  5 cr
FEV13EF08 510  15 cr
FEV13EF09

Management AccountingStudents
-know different methods of planning, applying and following up a company´s financial control
-can make different calculations to form the backgournd for decisions
-know different methods of calculation such as cost based, activity based and vale based calculations
1
 5   5 cr
FEV13EF10

Company AnalysisStudents
-can perform a financial statement analysis and evaluate the results of it
-understand how profitability, liquidity and financing are connected
1
  5  5 cr
FEV13EF11

Accounting Information SystemsStudents
-understand in what way different it solutions support the auxiliary books
-can use different information technology systems when doing accounting
-understand the auxiliary books and their connection to the general ledger
-know ERP-systems
1
  5  5 cr
FEV13EF12  15  15 cr
FEV13EF13

Payroll AdministrationStudents
-can take care of a company´s payroll administration in practice
-can apply current legislation and collective agreements to the payroll administration
  3  3 cr
FEV13EF14

Introduction to AuditingStudents
-understand the purpose and substance of auditing
-know the regulations of auditing and the qualifications of an auditor
-can do minor auditing including adherent reports
-can do inspections of operation including adherent reports
-are able to work in auditing teams
1
  3  3 cr
FEV13EF15

Introduction to Internal ControlStudents
-know legislation, recommendations and frameworks concerning internal control
-can implement and evaluate the internal control
-can find business risks and know the principles of risk management
  3  3 cr
FEV13EF16

Company Valuation and Business ReorganizationsStudents
-understand the aim of company valuation and stock valuation
-know different methods of valuation
-understand problems in valuation and tax issues concerning generation change of family enterprising
-know different types of business reorganizations and the impact of these
  3  3 cr
FEV13EF17

Group Accounting and International Financial ReportingStudents
-are familiar with the conception of group accounting and are able to identify group relationships
-can consolidate smaller financial statement of a group
-know IFRS and the principles of consolidated financial statements according to the international standard
  3  3 cr

Profile Studies International Business

45 cr
FEV13IH01 510  15 cr
FEV13IH02

Techniques of Foreign TradeStudents
-are able to handle export and import activities in a company
-know the meaning of Incoterms
-are familiar with different ways of payment in foreign trade and can choose the most suitable
-can draw up contracts concerning foreign trade
-can make instructions for forwarding and custom clearance
 5   5 cr
FEV13IH03

Financing the Foreign TradeStudents
-know different ways of financing and can choose the most suitable for foreign trade
-can apply for special sources of funding and are familiar with the financing guarantees
-understand the international money markets and their impact on financing
-see the necessity of risk management
  5  5 cr
FEV13IH04

International Law and VATStudents
-are aquainted with legal norms in international legislation concerning for example unfair competition, product liability and commercial missions
-can draw up international contracts
-are familiar with intellectual property laws
-understand the system of value added tax in intra-community and international trade
  5  5 cr
FEV13IH05 105  15 cr
FEV13IH06

Company InternationalizationCompany Internationalization 5 cu
Students
-know and understand the conditions of internationalization
-are familiar with strategies and methods of internationalization
-understand the prerequisites of internationalization
1
 5   5 cr
FEV13IH07

International MarketingStudents
-can implement and analyze marketing planning for international markets
-know marketing communication in international markets
-understand cultural differences in international marketing
1
 5   5 cr
FEV13IH08

Cultural Knowledge and Different Market AreasStudents
-understand the impact of business culture and organization culture on multicultural business relations
-are able to take in foreign cultures
-are familiar with business in certain market areas
-are aware of the international trade organizations and their impact on world trade
1
  5  5 cr
FEV13IH09 312  15 cr
FEV13IH10

Purchase and Stock-keepingStudents
-understand the financial importance of the purchase process and stock-keeping
-are familiar with optimization tools for purchasing and stock-keeping
-know procurement
-are able to develop the processes of purchasing and stock-keeping
-are familiar with internal logistics
-understand the philosophy of Lean production
1
 3   3 cr
FEV13IH11

Transport planning in practiceStudents
-manage to carry out independent transport planning for a manufacturing company
-understand the meaning of logistics both from the purchaser´s and the haulage contractor´s point of view
-are familiar with regulations concerning special conveyances; hazardous goods, foods etc
-know the role of a dispatcher
-are able to take environmental aspects into consideration when planning transports
  6  6 cr
FEV13IH12

International LogisticsStudents
-are familiar with national and international transport alternatives
-understand the connection between transport costs and profitability and can compare the costs of different transport alternatives
-know different distribution models and allocation models
-are acquainted with the legislation of transportation
  3  3 cr
FEV13IH13

Supply Chain ManagementStudents
-can describe the supply chain management and its impact on the effectiveness of a company
-understand the importance of logistics and the competitive advantage of good logistical systems
  3  3 cr
Val

Elective Studies

9 cr
 333 9 cr
Pra

Work Placement

30 cr
 101010 30 cr

General Business Work PlacementStudents
-get acquainted with and receive contacts in business life
-deepen the knowledge of business and get familiar with the future profession
-practice the knowledge learnt in theory
-consider personal career planning when choosing internships
 10   10 cr

Specific Business Work PlacementStudents
-deepen the contact to business life
-receive practical experience of the optional profiling
-practice the knowledge learnt in optional professional studies
-consider personal career planning when choosing internships
  1010 20 cr
EXA

Thesis

15 cr
FEK16EX   15 15 cr


« Back to degree programmes