Tvåspråkig tandempraktik i arbetslivet - Svenska Kulturfonden

Svenska kulturfonden


Period: 21.6.2022 - 31.12.2024

Content: Samarbetsprojektet skapar en språkbetonad uppgiftsbana inom hälsovården och ha en tvåspråkig tandempraktik i arbetslivet (Österbottens välfärdsområde) för studerande på TAMK och NOVIA år 2022-2023.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svenska kulturfonden

Partners: Tampereen ammattikorkeakoulu, Österbottens Välfärdsområde

Project manager: Marice Nedergård

Partners: Tampereen ammattikorkeakoulu, Österbottens Välfärdsområde