Resursstarka barn – Stöd till utsatta barn inom småbarnspedagogiken - (Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet)

Period: 7.1.2020 - 30.6.2023

Content: Projektet syftar till att öka beredskapen att stöda socialt utsatta barn inom småbarnspedagogiken. Inom projektet utarbetas en modell för samarbete mellan daghem och barnets familj samt en modell för hur man kan stöda det utsatta barnet i barngruppen. Inom projektet utarbetas också material som används inom modellerna. Projektet genomförs enligt kunskapsbaserade metoder, vilket innebär effektmätning och kontinuerlig utvärdering.Projektet genomförs i Åbo med omnejd under tiden 1.1 2020 till den 31.12 2022 i samarbete med daghem i Åbo och Pargas, Åbo universitet och Novias projekthelhet En bro till framtiden - förebyggande barnskydd och utvecklat barn och ungdomsarbete.Hemsida: https://resursstarkabarnprojekt.com/

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Stiftelsen Eschnerska Frilasarettet

Partners: Åbo Universitet, Pargas stad, Sateenkaarikoto ry, Lyckobo daghem

Project manager: Lena Storbacka-Järvinen

Partners: Åbo Universitet, Pargas stad, Sateenkaarikoto ry, Lyckobo daghem


Homepage