NorNa – Nordisk naturfiber i cirkulär ekonomi

Svenska kulturfonden


Period: 7.2.2023 - 31.3.2026

Content: Projektets syfte är att höja kompetensen inom cirkulär ekonomi och produktion av naturfiber, speciellt i Västnyland. Projektet utförs för studerande inom bioekonomi, för nyländska lantbruks- och landsbygdsföretagare och personer som vill ställa om till lantbruks- och landsbygdsföretagandet. Namnet NorNa står för nordisk naturfiber. Med det menas fibertyper som kan produceras i ett nordiskt klimat: ull, hampa, spånadslin och nässla. Namnet syftar även på nornorna från den nordiska mytologin, som speciellt i modern konst framställs spinnande ödets trådar.

Fåruppfödning och ull har en koppling till naturbeten, där djuren bidrar till att hålla landskapet öppet och bevara biotoper som är viktiga för att återskapa förlorad mångfald och bibehålla kulturlandskapen där de finns kvar. Naturbeten ligger på områden utanför den egentliga jordbruksproduktionen. Naturfiberväxter såsom nässla odlas på sämre marker som inte lämpar sig för spannmålsproduktion och konkurrerar därmed inte heller med livsmedelsproduktionen. Att introducera fiberväxter i växtföljden på de bättre åkrarna kan också förbättra skördarna för andra grödor. Projektet tangerar även kulturspannmål, dvs. gamla spannmålssorter med bredare genetisk mångfald än moderna sorter, som diversifierar produktionen och ger rikligt med halm, tack vare att de är högväxande.

Projektet ordnar årligen seminarier och fältträffar som är öppna för alla intresserade.

Focus area: Bioekonomi och hållbart nyttjande av naturresurser

Campus: Raseborg

Financers: Henrik Nysténs fond, Svenska kulturfonden

Project owner: YH Novia

Project manager: Ulrika Dahlberg