Nordic Nurse - Competence Study - Nordplus

Nordplus


Period: 1.8.2021 - 31.12.2026

Content: De nordiska länderna främjar välfärden tillsammans. Sjuksköterskornas förmågor för kontinuerlig kompetensutveckling och förändring är avgörande för utvecklingen av ett socialt hållbart Norden. Nordplus-projektets mål är 1.Nordiskt samarbete främjar en starkare yrkeskompetensmiljö och stärka utbildningssamarbetetmellan de nordiska länderna2. Kartläggningsverktyg utvecklas för användning i alla nordiska länder3. Studien ger kunskap om självupplevd kompetensnivå och behov av utbildning / utbildning hos nyutexamineradesjuksköterskor som arbetar inom olika delar av hälsosektorn, i alla nordiska länder4. Forskare kan jämföra länder, få ny kunskap om sjuksköterskornas utmaningar och likheter eller skillnader i de nordiska länderna5. Studien fokuserar på att få forskningsbaserad kunskap om behovet av vidareutbildning, samt kan geinformation om kvaliteten på kandidatutbildningarna i Norden; identifiera styrkor och svagheter, och bidra med kunskap för att utveckla framtidens professionella utifrån samhällets behov6. Lägg grunden för longitudinella studier där man kan få kunskap om kompetensutveckling . Samarbete mellan:Western Norway University of Applied Sciences, campus Førde, NorgeNTNU Institutt for helsevitenskap Gjøvik, NorgeYrkeshögskolan Novia, FinlandÅbo Akademi, FinlandVia University College, DanmarkWestern Norway University of Applied Sciences, campus Haugesund, NorgeDalarna University, SverigeUniversity of Akureyri, Island

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Nordplus

Partners: Western Norway University of Applied Sciences, campus Førde, Norge NTNU Institutt for helsevitenskap Gjøvik, Norge Yrkeshögskolan Novia, Finland Åbo Akademi, Finland Via University College, Danmark Western Norway University of Applied Sciences, campus Haugesund, Norge Dalarna University, Sverige University of Akureyri, Island

Project manager: Camilla Strandell-Laine

Partners: Western Norway University of Applied Sciences, campus Førde, Norge NTNU Institutt for helsevitenskap Gjøvik, Norge Yrkeshögskolan Novia, Finland Åbo Akademi, Finland Via University College, Danmark Western Norway University of Applied Sciences, campus Haugesund, Norge Dalarna University, Sverige University of Akureyri, Island