Nattexpressen del 2 - Nyskriven musikalproduktion i nordiskt utbildningssamarbete

Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne Svenska kulturfonden


Content: Under åren 2021-23 möttes representanter för Novias konst och kulturutbildningar och Musikalakademien vid Strömbäcks folkhögskola i Umeå flertalet gånger. Målet var att söka innehåll för nordiskt kultur- och utbildningssamarbete för ungdomar.
Resultatet av de gemensamma planeringsträffarna blev en överenskommelse att gemensamt ta sikte på en samnordisk musikalproduktion i Kvarkenregionen. Den berättelse som parterna nu kommit överens om att samverka kring är den finlandssvenska författaren Karin Erlandsons ungdomsroman Nattexpressen.

Detta projekt handlar om del 2 i detta samarbete, nämligen Nyskriven musikalproduktion i nordiskt utbildningssamarbete. From act to action!

Produktionen kommer att framföras både på Norrlandsoperan i Umeås stora scen samt i Schaumansalen i Jakobstad.

Focus area: Konst kultur och entreprenörskap

Campus: Jakobstad

Financers: Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne

Project manager: Oona Haapamäki

Partners: Norrlandsoperan, Musikalakademien vid Strömbäcks folkhögskola, Jakobstads konsertsals ab