Lärsam - Kontinuerligt lärande i samverkan - utveckling av framtidens lärstigar

Europeiska socialfonden Plus ESF+ 2021 2027


Period: 1.4.2024 - 31.3.2026

Content: Syftet med projektet är att skapa ett nätverk för kontinuerligt lärande i
Svenskfinland och att utveckla gemensamma verksamhetsmodeller för kontinuerligt
lärande i syfte att förbättra utbudet av utbildningstjänster och svara mot de
nationella målen för kontinuerligt lärande. Projektet bygger på ett brett
nationellt samarbete och gemensamma identifierade behov av bättre samordning
för att säkra utbudet av tjänster för kontinuerligt lärande på svenska.
Kundanpassade och tillgängliga tjänster för kontinuerligt lärande förutsätter
både flexibilitet och förmåga att agera och att svara mot arbetslivets behov
och efterfrågan på kontinuerligt lärande. Målsättningen är att bättre kunna
svara på behovet av utbildningstjänster som erbjuder möjligheter till
utveckling och förnyelse av kunnandet under olika skeden av livet och
arbetslivet.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Europeiska socialfonden Plus (ESF+) 2021-2027

Project owner: Åbo Akademi

Project manager: Anna Stenman

Partners: Åbo Akademi, Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab, Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur, Axxell Ab