Kompetensbanken - BMR

Period: 6.2.2023 - 31.12.2026

Content: Projektet Kompetensbanken är ett treårigt projekt vars syfte är att ge yrkesverksamma och blivande yrkesverksamma bättre förutsättningar att bemöta och stöda barn, unga, familjer och äldre i risk för utsatthet. Detta görs med tre olika tyngdpunktsområden eller s.k. arbetspaket inom projektet; "Kompetensproduktion", "Kompetensmarknad" och "Kompetensbank".

Inom dessa arbetspaket hålls fokus på att utveckla och testa material och metoder, möjliggöra kompetenshöjningar inom det förebyggande arbetet och skapa en digital plattform där resurser finns lättillgängliga för de professionellas behov.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Siftelsen Eschnerska frilasarettet, Sundells stiftelse

Project manager: Heidi Kronqvist