HallåTVÅ NOVIA+VAMK - Svenska Kulturfonden

Svenska kulturfonden


Period: 16.1.2023 - 31.8.2024

Content: För att skapa samarbete mellan två yrkeshögskolor att aktivt och genom att inkludera främja språkinlärningen bland studerande inom social- och vårdutbildningarna på svenska och finska och engelska.

För att gynna utbudet av språkkunnig kommande social- och hälsovårdspersonal vill Novia och VAMK utöka möjligheten att innovativt samverka inom social- och hälsovårdsutbildningen. Speciellt samverkan inom praktiska kurser vid KTC (Kliniska Träningscentret) för vårdutbildningarna är ett fokus. Ett fokus läggs på kommunikation, dvs att öva sig att tala med varandra på det andra språket, att öva sig att höra det andra språket och att förstå genom att öva tillsammans med blivande kollegor i en trygg simuleringsmiljö. Samtidigt ökas förståelsen för den andra språkgruppens behov av vård på sitt modersmål.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svenska kulturfonden

Project manager: Jannica Andtfolk

Partners: Vasa Yrkeshögskola