Funktionella examensarbeten - Konstsamfundet, Svenska kulturfonden

Konstsamfundet Svenska kulturfonden


Period: 1.1.2022 - 31.12.2025

Content: På Institutionen för hälsa och välfärd på Yrkeshögskolan Novia vill vi utveckla kunskapen om och förmågan till att genomföra utvecklingsarbeten i samarbete med arbetslivet. Genom detta projekt planeras, testas, utvecklas och utvärderas möjligheterna till att genomföra småskaligautvecklingsarbeten eller så kallade funktionella examensarbeten mer systematiskt inomy rkeshögskolan. Dessa arbeten gynnar studerandes inträde i arbetslivet, men framförallt arbetslivets utveckling. Avsikten med projektet är att stärka kopplingen mellan studerandes utvecklingsarbeten och debehov som finns i samhället inom social- och hälsovårdsbranschen.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Konstsamfundet, Svenska kulturfonden

Project manager: Pia Liljeroth