Förberedande program för internationella talanger - JOTPA/SKOLS

Servicecentret for kontinuerligt larande och sysselsattning


Period: 1.8.2023 - 30.9.2025

Content: Projektets syfte

Syftet är att utveckla ett förberedande program på svenska vid YH Novia för
personer med annat modersmål. Programmet riktar sig främst till personer som
har en examen från andra stadiet eller en högre examen men som behöver
handledning i hur man får sin tidigare examen / tidigare studier erkända i
Finland. Studierna genomförs på deltid och som hybrid med både distansstudier
och gruppträffar runt om i Österbotten. Inom projektet skapas språk- och
studieplan och deltagarna får handledning.

Tidsplan och planering

Projektet genomförs under 2024.

Innehållet delas upp i tre delar:
Introduktion till högskolestudier; IT (intro till lärplattformen Moodle, Teams
och Microsoft 365 etc.), Introduktion till Finlands undervisningssystem och
vilka möjligheter det finns till kontinuerligt lärande och examensutbildning,
utbildningsprogram både inom högskolan men även vid andra aktuella
utbildningsorganisationer, yrken och arbetsmöjligheter i Finland. 5 sp

Kommunikationsfärdigheter; Kurs(er) i svenska enligt deltagarens nivå
(samarbete med medborgar- och vuxeninstitut samt övriga språkskolor enligt
projektdeltagarens behov och språknivå), Introduktion till finska/engelska
beroende på bakgrund. 5 sp

Valfria studier; Kurs/er via Öppna Yrkeshögskolan enligt intresse och planerad
inriktning på studier och arbetsbransch. 5 sp

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning

Project manager: Malin Nyholm


Homepage