Digiboost Sydösterbotten

Europeiska landsbygdsfonden EJFLU 20232027 Svenska kulturfonden


Period: 1.4.2024 - 31.12.2025

Content: "Digiboost Sydösterbotten" syftar till att stärka samarbetet mellan högskolor,
offentlig sektor, studerande och företag för att höja småföretags digitala
kompetens i Sydösterbotten. Projektet drivs av Yrkeshögskolan Novia med
Kristinestads Näringslivscentral och Dynamo Närpes mellan 2024–2025. Studerande
efterfrågar mer arbetslivssamarbete, medan företag behöver digital kompetens.
Offentliga sektorn vill knyta högskola och region tätare samman. Projektets
kärnmål inkluderar: a) Främja regionalt samarbete mellan alla deltagare b)
Hjälpa deltagare att identifiera och utveckla deras digitala kunskap c) Lägga
grunden för gemensamma digitala lösningar d) Införa nya digitala arbetssätt.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Europeiska landsbygdsfonden (EJFLU) 2023–2027, Svenska kulturfonden

Project manager: Michelle Björkholm

Partners: Ab Kristinestads näringslivscentral, Ab Företagshuset Dynamo