CNE 2.0 - Carbon Neutral Experience 2.0

Nylands forbund


Period: 9.8.2023 - 31.7.2025

Content: Det nya projektet CNE 2.0 kommer att bygga vidare på de nätverk som skapades
under Carbon Neutral Experience (CNE). Mer än 150 företag i Nyland har deltagit
i det tidigare CNE-projektet, och ett stort antal av dem har förbättrat sina
hållbarhetsresultat. Det breda utbudet av åtgärder i projektet har gett
företagen en mängd olika verktyg för att förbättra sina resultat. Många av de
företag som har deltagit har faktiskt utnyttjat flera av de åtgärder som
erbjudits. Många goda resultat har uppnåtts hittills, men målen för
koldioxidneutralitet har ännu inte uppnåtts i stor skala.

Turistsektorns förståelse för koldioxidavtryck och hållbar turism har
utvecklats avsevärt under CNE-projektet. Turismen i Nyland bör ta nästa steg på
vägen mot koldioxidneutralitet. Landskapet bör knyta an till internationella
ramar och åtaganden, såsom Glasgow Declaration on Climate Action in Tourism,
och nationella ramar och åtaganden, såsom Sustainable Travel Finland. Det
behövs en ännu starkare kunskapshantering, samarbete och affärssparring mot ett
koldioxidneutralt Nyland 2030, med nyheten att förbereda sig för
klimatförändringens oundvikliga konsekvenser.

CNE 2.0-projektet främjar innovationsaktörernas kapacitet i regionen att delta
i nationellt och internationellt samarbete och påskynda tillväxten hos företag
i olika utvecklingsstadier. Det främjar aktuellt och högkvalitativt
kunskapsbaserat beslutsfattande och utvecklingsverksamhet och
stärker de nyländska aktörernas förmåga att förutse och anpassa sig till snabba
samhällsförändringar.

Focus area: Affärsutveckling

Campus: Henriksgatan

Financers: Nylands förbund

Project owner: Posintra Oy

Project manager: Edvard Lindfors

Partners: Posintra Oy, Haaga-Helia ammattikorkeakoulu