Bro till framtiden - Thuring stiftelse, Gesellius fond, Svenska kulturfonden, Aktia

Svenska kulturfonden


Period: 23.10.2019 - 31.12.2024

Content: En bro till framtiden – Förebyggande barnskydd och utvecklat barn- och ungdomsarbete är en satsning på barn och unga i vårt samhälle. YH Novia skall, i samarbete med partners som ingått intentionsavtal, skapa nätverk och bygga ett kompetenscentrum för aktörer, såväl professionella som ideella, som stöder barn och unga genom att förebygga problem med utsatthet, utanförskap, marginalisering och ensamhet. Genom att i tidigt skede identifiera familjer, barn och unga i riskzonen och även i tidigt skede, på flera fronter, agera kan risken för att barn och unga far illa minskas. Kompetenscentret manifesteras i en digital plattform där ny kunskap och nya modeller för såväl lågtröskelverksamhet som metoder och modeller för professionella aktörer presenteras på lättillgängligt och överskådligt sätt. Målgruppen är alla de som finns som stöd kring barnet; inom dagvården, hälso- och socialvården, skolan, fritidssektorn och i familjen.

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Svenska kulturfonden, Emilie och Rudolf Gesellius fond, William Thurings stiftelse, Aktia stiftelsen, BMR-stiftelse

Project manager: Ann Backman