Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen kehittäminen ja arviointi - (UKM)

Undervisnings och kulturministeriet


Period: 18.4.2018 - 11.6.2021

Content: Hankkeessa ovat mukana kaikki 21 ammattikorkeakoulua, joissa on sairaanhoitajan tutkintoon johtaava koulutusta. Kaikki ammattikorkeakoulut ovat sitoutuneet ottamaan käyttöönsä hankkeessa kehitettävät ohjauksen ja arvoininnin mallin ja -menetelmien. Hankkeessa kehitetään kahta päätuotetta: A Sairaanhoitajan kliinisen osaamisen ohjauksen ja arvioinnin menetelmät ja B Yleissairaanhoitajan 180 op ammatillisen perusosaamisen arviointimenetelmät (valtakunnallinen koe). Hankkeen tavoitteet ovat1. Määrittää kansallisesti sairaanhoitajan 180 op perusosaaminen, joka vastaa kansallisen sote uudistuksen tarpeisiin ja ottaa huomioon kansainvälisesti sairaanhoitajalta edellytettävän osaamisen.2. Edistää ja todentaa sairaanhoitajaopiskelijan kliinisen osaamisen kehittyminen koulutuksen aikana eri oppimisympäristöissä jatkuvan ohjauksen ja arvioinnin keinoin ja siten edistää opintojen sujuvuutta, tukee osaamisen kehittymistä ja nopeuttaa opintojen edistymistä.3. Varmistaa kansallisesti sairaanhoitajan perusosaamisen 180 op koulutuksen laatu. Laadun todennettavuus ja läpinäkyvyys varmistetaan valtakunnallisella osaamisen arvioinnilla, jota voidaan käyttää myös ulkomailla tutkinnon suorittaneiden osaamisen arviointiin sekä pitkään työelämästä poissa olleiden ammattilaisten osaamisen varmentamiseen ja päivittämisen räätälöintiin.Hankkeessa on mukana 21 ammattikorkeakoulua. Hanketta hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu (Savonia).Toimija ammattikorkeakouluja ovatAmmattikorkeakoulu Arcada (Arcada), Centria-ammattikorkeakoulu (Centria), Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak), Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK), Jyväskylän ammattikorkeakoulu (JAMK), Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk), Kajaanin ammattikorkeakoulu (KAMK), Karelia ammattikorkeakoulu ( Karelia), Lahden ammatttikorkeakoulu (LAMK), Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin AMK), Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea), Metropolia Ammattikorkeakoulu (Metropolia), Ammattikorkeakoulu Novia (Novia), Oulun ammattikorkeakoulu (OAMK), Saimaan ammattikorkeakoulu (Saimia), Satakunnan ammattikorkeakoulu (SAMK), Seinäjoen ammattikorkeakoulu (SeAMK), Tampereen ammattikorkeakoulu (TAMK), Turun ammattikorkeakoulu (Turku AMK) ja Vaasan ammattikorkeakoulu (VAMK).

Focus area: Interprofessionell hälsa och välfärd

Campus: Vasa Wolffskavägen 31

Financers: Undervisnings- och kulturministeriet

Partners: Yh Arcada, Centria-ammattikorkeakoulu, Diak, HAMK, XAMK, KAMK, Karelia, LAMK, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea, Matrolpolia, OAMK, Saimia, SeAMK, TAMK, Turun ammattikorkeakoulu, VAMK

Project manager: Eva Matintupa

Partners: Yh Arcada, Centria-ammattikorkeakoulu, Diak, HAMK, XAMK, KAMK, Karelia, LAMK, Lapin ammattikorkeakoulu, Laurea, Matrolpolia, OAMK, Saimia, SeAMK, TAMK, Turun ammattikorkeakoulu, VAMK