Wet Grain in Package

Interreg Botnia Atlantica Osterbottens forbund


Period: 2.1.2017 - 4.5.2021

Content: Spannmålsodlingen i Botnia-Atlantica området har sämre förutsättningar än områden som ligger längre söderut i Norge, Sverige och Finland. Idag torkas största delen av spannmålen före lagring, vilket är ett energikrävande system. Ensileringstekniken och framförallt ensilering av vall i paket (rundbalar) har gjort att vallodlingen kan konkurrera mycket väl jämfört med andra regioner. Krossensilering av spannmål på motsvarande sätt innebär att spannmålen kan skördas vid betydligt högre vattenhalt och ensileras på motsvarande sätt som vall. Syftet med projektet är att öka lönsamheten för spannmålsodlingen i B-A området. Målet är att ta fram ett energibesparande, kostnads- och miljöeffektivt system för att packa, lagra och hantera krossensilerad spannmål. För att underlätta införandet av systemet skall projektet ha tagit fram modeller för mognad (skördetillfälle), logistik (hur planerar man skörden) samt handel. För att inte skapa ett avfallsproblem skall projektet även ha tagit fram en modell för att på ett miljövänligt och resurssnålt sätt ta hand om förpackningsmaterialet. Projektet skall även med hjälp av livscykelanalyser redovisa hur systemet påverkar miljön jämfört med etablerade metoder.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Interreg - Botnia Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten

Project owner: Novia

Partners: Bioforsk (Norge), SLU och SMP (Sverige)

Project manager: Niklas Frände

Partners: Bioforsk (Norge), SLU och SMP (Sverige)


Homepage