Wasa Science Fair

Osterbottens forbund


Period: 1.5.2017 - 5.11.2018

Content: Projektet Wasa Science Fair har som målsättning att skapa en årligen återkommande mötesplats där regionens utbud inom forskningsdriven företagsutveckling och efterfrågan i regionens näringsliv möts.Fem högskoleaktörer deltar i projektets genomförande: Vaasan Yliopisto, Yrkeshögskolan Novia, Vaasan Ammattikorkeakoulu och Åbo Akdemi samt Hanken som är projektägare.Projektet kommer under projekttiden att lägga grunden till och genomföra en första Wasa Science Fair som fungerar som en fysisk mötesplats för såväl aktörer inom forskning och utveckling från utbildningsenheter som företag, personer kopplade till HRM och andra nyckelpersoner inom företag som ansvarar för utvecklingsfrågor. Samtidigt får även andra organisationer, som verkar för att stöda näringslivet och företagsutveckling, möjlighet att nätverka och nå dessa företag.Resultatet av projektet är en årligen återkommande mötesplats som drivs av regionens högskolor, ett tätt samarbete och gemensamma satsningar för att utveckla regionens näringsliv.

Focus area: Hållbar energiteknik

Campus: Vasa Wolffskavägen 33

Financers: Österbottens förbund

Project owner: Hanken Vasa

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet, Åbo Akademi

Project manager: Åsa Nyberg-Sundqvist

Partners: Vasa Yrkeshögskola, Vasa universitet, Åbo Akademi