Vilt på tallriken - projekt för att främja inhemskt vilt i restauranger

Period: 12.10.2018 - 27.2.2019

Content: För att öka mängden inhemskt vilt som serveras i restaurangerna utför vi en kundundersökning bland restauranger i Finland. I kundundersökningen tangeras frågor kring produktutveckling, distribution, logistik mm.Vi producerar även en utbildningsvideo riktad till viltstyckare som levererar till restauranger.

Focus area: Bioekonomi

Campus: Raseborg

Project owner: YH Novia

Partners: resurscentret HALD, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors

Project manager: Marianne Fred

Partners: resurscentret HALD, Svenska Handelshögskolan i Helsingfors